Ventura serie tunneler

Disse tunnelene er hybrid av Pioneer tunnel og Greenhouse tunnel. Disse tunnelene tar fordel fra begge to. Tunnelene er bygget sammen i blokk og hver tunnel deler en V-legg. Disse tunnelen har fordelen av at de er enkle å lufte samtidig som de gir god høyde på sidene. Disse tunnelene er anbefalt brukt til jordbær tabletop eller til bringebær.

Kontakt oss

Simen A. Myhrene
DAGLIG LEDER
Turid Aas Myhrene
ADMINISTRASJON
John Rasmus Swang
SELGER