Solo serie tunneler

Solotunneler er frittstående tunneler. Mange kaller dette også for plasthus. Solotunnelene finnes i mange ulike former alt etter som hva slags kultur man har i dem. Lave solotunneler gir rask oppvarming og benyttes for å få til en tidlig produksjon. Høyere solotunneler benyttes til oppal og til tidligproduksjon med oppvarming. Solotunnelene kan også forsterkes slik at de kan stå oppe hele året.

Kontakt oss

Simen A. Myhrene
DAGLIG LEDER
Turid Aas Myhrene
ADMINISTRASJON
John Rasmus Swang
SELGER