Greenhouse serie tunneler

Greenhouse tunnelen har fordelen av rette sider. Dette gjør at takvann renner rett inn i tunnelen og tunnelene blir tettere. Greenhouse tunneler egner seg godt for moreller da de er høye på sidene og er tette mot inntrenging av fugl. 

Kontakt oss

Simen A. Myhrene
DAGLIG LEDER
Turid Aas Myhrene
ADMINISTRASJON
John Rasmus Swang
SELGER