Table top

Vår erfaring ar at høsteprestasjonen på table top er det doble av hva man i snitt klarer å prestere på friland. På sikt vil table top jordbær også være godt forberedt for robot høsting.

Substratrennene monteres enten på ben som presses ned i bakken, eller de kan henge i taket på tunnelene.

Vi leverer Single row renner som standard da det kreves mindre substrat å en svært rasjonell måte og dyrke jordbær på.

Kontakt oss

Simen A. Myhrene
DAGLIG LEDER
Turid Aas Myhrene
ADMINISTRASJON
John Rasmus Swang
SELGER